1994'ten bu yana Gümrük Sektöründe giderek büyüyen ve güçlü referansları ile Türkiye'de ilk sıralarda yerini almış olan İKON'un müşterilerine sunduğu hizmetler;

Bilgi İşletim Sistemi
İKON bünyesinde oluşturduğu bu hizmet birimi ile farklı bir etüt anlayışı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.Bu birim sürekli olarak Gümrük Kanunu ve Yönetmeliklerini, Genelgelerini, Tebliğlerini inceleyerek Resmi Gazete ’den güncel işlemlerin nabzını tutup ve uzman görüşle yorumlayıp, siz değerli müşterilerimizin ekranlarına mail sistemi ile göndermektedirBu ilke ile hareket eden İKON öncelikle firmalarımızın öncelikli konuları üzerinde araştırmalar yapıp bu araştırmalar bazında güncelden ve kendileri adına en menfi durumdan faydalanmalarını sağlamaktadır. Profesyonel anlamda, minimum hatayı ilke edinen şirketimiz zamanı yakalamak ve siz değerli müşterilerimizi en pozitif şekilde yönlendirmek üzere çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir.

İKON iletişim teknolojisine paralel giderek bilgi sistemini müşteriyle çok fonksiyonel biçimde paylaşmaktadır.

İthalat İşlemleri
İthalata Konu İşlemlerde;

· Satın alınacak emtialar teşvik konusu ise projeleri yapmak
· Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını tespit etmek
· Teşvik belgelerini çıkartmak
· Yatırım Teşviklerde yerli ve ithal global listelerini hazırlayıp tasdik ettirmek
· Varsa çeki listelerini tanzim ve tasdik ettirmek
· İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa, konşimento cirolarını yaptırmak
· Ordinoyu almak
· Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek
· Gümrük kabul ve tescil işlemlerine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak
· Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek
· Tahakkuklarını yaparak teminata bağlı değeri veya ücretini yatırmak
· Şirketin istediği yere taşımasını yapmak ve yetkililere teslim etmek
· Banka taahhüt hesaplarını kapatmak
· Teşvik dosyaları tamamlanmamışsa kapatmak ve varsa, teminatlarını çözmek
· Gümrük vergi ve harçlarını ihtiva eden çekleri alarak banka blokajını yaptırdıktan sonra zamanında yetkili mercilere ödemesini yapmak
· Firma hesabına geçen gümrük vergisi ve harçları on-line olarak gümrüğe transfer etmek..
· Gümrüklü eşyayı istenilen yere ulaşımında nakliye desteği sağlamak.

İhracat İşlemleri
İhracata Konu İşlemlerde;

· Satışı yapılan emtialar, teşvik konusu ise projelerini yapmak,
· Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını tespit etmek
· Teşvik belgelerini çıkartmak
· Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıtlarını yaptırmak
· İhracat rejim ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri ( A.tr , Eur.1 , Menşei Şahadetnamesi ABC , Forma-A Menşei Şahadetnamesi, Kontrol Belgesi, Sağlık Sertifikası, Konsolosluk Tasdiki,Ülke durumuna göre Ticaret Odası-Valilik Invoice Tasdiki ) yapmak.
· Şirketin talebi doğrultusunda yapılacak ihracatın şartlarına göre Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenecek vesaik evrakların bankaya veya ilgili birime intikalini sağlamak.
· Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük beyannamesini düzenlemek ilgili gümrükte kabul ve tescil işlemlerine girmek, muayene tespitini yaptırmak
· Yüklenen aracın gümrük işlemlerini tamamlamak
· Eşyaların Yurt Dışı edilmesinden ve gümrük teyit nüshasının ilgili gümrüğe gelmesinden ve onaylanmasından sonra beyannameyi kapatarak fiili gerçekleşen ihracatın kapama nüshasını takibat çerçevesinde firmaya teslim etmek
· Geçici İhracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde yurda girişini sağlamak
· Gümrükte Kanunlar çerçevesinde gerçekleşebilen tüm ihracatların takibatını sağlamak.